Links
Samen sterk om leefbaarheid in kleine kernen te behouden.
Links

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.

www.oudersonderwijs.nl

Ouders van Waarde

Ouders van Waarde is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs.

www.ouders.net

Leerlingendaling

De website leerlingendaling.nl biedt nieuws en praktijkvoorbeelden over leerlingendaling in Nederland.

www.leerlingendaling.nl

Jurion onderwijsrecht

Jurion adviseert ouders en medezeggenschapsraden bij onder meer voorstellen om een school te sluiten of te fuseren en alle andere onderwerpen waarover de (geleding van de) medezeggenschapsraad of ouders in het gesprek met school(bestuur) hulp nodig hebben.

www.jurion.nl

Learning Focus

Learning Focus adviseert ouders en/of leerkrachten van MR’s van kleine scholen over de onderwijskundige kansen die er zijn. Daarnaast betreft hun expertise coding, programmeren en computationeel denken.

www.learningfocus.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

www.rijksoverheid.nl

InfoWMS

InfoWMS biedt informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), informatie over het project Versterking medezeggenschap en biedt Ondersteuning bij de uitvoering van de Wms in de praktijk.

www.infowms.nl

Vereniging Openbaar Onderwijs

De VOO formuleert regelmatig standpunten over thema’s die het (openbaar) onderwijs aangaan. Deze standpunten worden na instemming door de Raad van Toezicht (voorheen hoofdbestuur) vastgesteld.

www.voo.nl

Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen

De inzet van Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen is om in de laatste school in het dorp beter en betaalbaar onderwijs te garanderen en de gemeenschap te versterken. De continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat voorop en is juist een motief om, met onderwijs op maat, een scherp profiel te kiezen.

www.dorpsscholen.nl

Help ons de kleine scholen te behouden in Nederland en word DONATEUR!

Voor € 25, – per jaar ben je donateur met je school, ouderraad, actiegroep en/of dorpsraad. Samen staan we sterk!

Wil je persoonlijk de stichting steunen? Voor een eenmalige bijdrage van € 12,50 ben je donateur.

NL10RABO0107341336 t.n.v. St. Behoud Kleine Scholen o.v.v. van DONATEUR

Bestuur Stichting Behoud Kleine Scholen

Voorzitter
Jet Schuijt

Secretaris
Marjolein van den Berg

Penningmeester
Evelyn Broekhuis-Snieders

Bestuurslid
Wilma van Melis

Stichting Behoud Kleine Scholen

Stichting Behoud Kleine Scholen

Wolfsbergweg 2,
7636 PS Agelo

Gegevens Stichting

Bank: Rabobank
IBAN: NL10RABO107341336
BIC: RABONL2U
KvK nr: 57834326

© Stichting Behoud Kleine Scholen 2020 | Webdesign by Maatwerk24