Achtergrond informatie

Samen sterk om leefbaarheid in kleine kernen te behouden.

Standpunten SBKS

Van kleine scholen wordt vaak gezegd dat ze te duur zijn. Toch is het maar net hoe je tegen de kosten aankijkt en wat je wel, of niet laat meetellen in de financiële berekening. Want met name kleine scholen hebben:

  • Een laag ziekteverzuim
  • Een laag doorverwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs
  • Een plek voor een hoog percentage kinderen met sociale stoornissen

Als de kleine scholen verdwijnen worden de kosten niet minder, ze worden alleen door een ander betaald; denk aan vervoer, meer speciaal onderwijs, een hoger ziekteverzuim, minder vrijwilligers.

Scholen zijn van een onschatbare waarde voor een dorp, buurtschap of kern. Mantelzorg, regionale economie, burgerschapsbevordering, participatie van jong en oud. Vanuit dorpskernen en buurtschappen is er een hoge inzet van vrijwilligers en dit brengt, naast het verhogen van onderlinge betrokkenheid, ook kostenbesparingen met zich mee.

Als de school verdwijnt, heeft dat een sneeuwbaleffect op de voorzieningen in een dorp. Na de school verdwijnt de peuterspeelzaal, krijgt het dorpshuis minder inkomsten waardoor de exploitatie in gevaar kan komen en belanden de sportverenigingen in zwaar weer doordat de kinderen uitwaaieren over de naburige dorpen en daar gaan sporten. Vriendschappen in het dorp zijn dan ook niet meer vanzelfsprekend. Met het verdwijnen van de school, wordt de leefbaarheid van het dorp aangetast.

De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De betrokkenheid van ouders is groot, de leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. De leerkrachten zijn flexibel en inventief om met combinatieklassen te werken. Op een kleine school kan maatwerk worden geboden.

Help ons de kleine scholen te behouden in Nederland en wordt DONATEUR!

Voor € 25, – per jaar ben je donateur met je school, ouderraad, actiegroep en/of dorpsraad. Samen staan we sterk!

Wil je persoonlijk de stichting steunen? Voor een eenmalige bijdrage van € 12,50 ben je donateur.

NL10RABO0107341336 t.n.v. St. Behoud Kleine Scholen o.v.v. van DONATEUR

Standpunten Politiek

Standpunten politieke partijen

Rapporten

• Kleine scholen en kwaliteit gaan goed samen, drs. Jan Lepeltak
• Rapport Krimpbestendige onderwijskwaliteit
• Grenzen aan kleine scholen
• Er is hoop voor (te) kleine scholen, mr. Joost van Beek
• Basisscholen in krimpgebieden en leefbaarheid: een masterthesis, Sander de Bruin
• Katern 17: Instandhouding van scholen, VOS/ABB
• Onderwijs op kleine scholen, Dr. M.I. Deunk en dr. S. Doolaard
• Kamerbrief over behoud kleine scholen
• Kamerbrief over gemeentelijke opheffingsnormen

Kleinescholentoeslag

Op kleine scholen zijn de kosten per leerling relatief hoog. Scholen die kleiner zijn dan 145 leerlingen krijgen daarom een extra bijdrage; de kleinescholentoeslag. Hoe kleiner de school, hoe hoger de kleinescholentoeslag. Met behulp van de kleinescholentoeslag kunnen kleine scholen financieel gezien behouden blijven.

 

Wet medezeggenschap op scholen

Op de website van InfoWMS staat veel informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Ook kunt u hier modelreglementen en modelstatuten voor de MR vinden en zijn de uitspraken van de geschillencommissie te zien. Klik hier voor de website van InfoWMS.

 

Bestuur Stichting Behoud Kleine Scholen

Voorzitter
Jet Schuijt

Secretaris
Marjolein van den Berg

Penningmeester
Evelyn Broekhuis-Snieders

Bestuurslid
Wilma van Melis

Stichting Behoud Kleine Scholen

Stichting Behoud Kleine Scholen

Wolfsbergweg 2,
7636 PS Agelo

Gegevens Stichting

Bank: Rabobank
IBAN: NL10RABO107341336
BIC: RABONL2U
KvK nr: 57834326

© Stichting Behoud Kleine Scholen 2017 | Webdesign by Maatwerk24