Achtergrond informatie
Samen sterk om leefbaarheid in kleine kernen te behouden.
Standpunten SBKS

Het schoolbestuur stelt vaak dat kleine scholen te duur zijn. Toch is het een kwestie van hoe men tegen de kosten aankijkt en wat er meegenomen wordt in de financiële berekening. Met name bij kleine scholen is er sprake van:

  • Een laag ziekteverzuim;
  • Een laag doorverwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs;
  • Een plek voor een hoog percentage kinderen met sociale stoornissen.

Fusering of sluiting van kleine scholen zorgt er niet voor dat kosten verminderen. De komsten komen voor rekening van een ander. Te denken vaalt aan:

– Vervoerskosten;
– Meer speciaal onderwijs;
– Meer ziekteverzuim;
– Minder vrijwilligers.

Scholen zijn van onschatbare waarde voor een dorp, buurtschap of kern. Vanuit dorpskernen en buurtschappen is er een hoge inzet van vrijwilligers en dit brengt, naast het verhogen van onderlinge betrokkenheid, ook kostenbesparingen met zich mee. Scholen zorgen voor participatie van jong en oud en zijn belangrijk voor de regionale economie.

Het verdwijnen van een school zorgt voor een sneeuwbaleffect op de voorzieningen in een dorp: 

– Nadat de school verdwijnt, verdwijnt de peuterspeelzaal;
– Minder inkomsten  dorpshuis waardoor exploitatie in gevaar kan komen;
– Sportverenigingen belanden in zwaar weer doordat kinderen in naburige dorpen gaan sporten;
– Vriendschappen in het dorp zijn minder vanzelfsprekend.
Kortom: Het verdwijnen van dorpen tast de leefbaarheid van het dorp aan. 

De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De betrokkenheid van ouders is groot, de leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. De leerkrachten zijn flexibel en inventief om met combinatieklassen te werken. Op een kleine school kan maatwerk worden geboden.

Help ons de kleine scholen te behouden in Nederland en word DONATEUR!

Voor € 25, – per jaar ben je donateur met je school, ouderraad, actiegroep en/of dorpsraad. Samen staan we sterk!

Wil je persoonlijk de stichting steunen? Voor een eenmalige bijdrage van € 12,50 ben je donateur.

NL10RABO0107341336 t.n.v. St. Behoud Kleine Scholen o.v.v. van DONATEUR

Standpunten Politiek
Standpunten politieke partijen
Rapporten
• Kleine scholen en kwaliteit gaan goed samen, drs. Jan Lepeltak
• Rapport Krimpbestendige onderwijskwaliteit
• Grenzen aan kleine scholen
• Er is hoop voor (te) kleine scholen, mr. Joost van Beek
• Basisscholen in krimpgebieden en leefbaarheid: een masterthesis, Sander de Bruin
• Katern 17: Instandhouding van scholen, VOS/ABB
• Onderwijs op kleine scholen, Dr. M.I. Deunk en dr. S. Doolaard
• Kamerbrief over behoud kleine scholen
• Kamerbrief over gemeentelijke opheffingsnormen
Kleinescholentoeslag

Scholen met minder dan 145 leerlingen krijgen een extra bijdrage: de kleinescholentoeslag. Deze toeslag wordt toegekend omdat de kosten per leerling relatief hoog zijn. Hoe minder leerlingen, hoe hoger de toeslag. De kleinescholentoeslag zorgt ervoor dat kleine scholen financieel gezien behouden blijven.

Wet medezeggenschap op scholen

Op de website van InfoWMS staat veel informatie over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). U kunt hier eveneens modelreglementen en modelstatuten voor de MR vinden en zijn de uitspraken van de geschillencommissie te zien. Klik hier voor de website van InfoWMS.

 

Bestuur Stichting Behoud Kleine Scholen

Voorzitter
Jet Schuijt

Secretaris
Marjolein van den Berg

Penningmeester
Evelyn Broekhuis-Snieders

Bestuurslid
Wilma van Melis

Stichting Behoud Kleine Scholen

Stichting Behoud Kleine Scholen

Wolfsbergweg 2,
7636 PS Agelo

Gegevens Stichting

Bank: Rabobank
IBAN: NL10RABO107341336
BIC: RABONL2U
KvK nr: 57834326

© Stichting Behoud Kleine Scholen 2020 | Webdesign by Maatwerk24